THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Chủ nhật, 01-10-2023
30-09-2023 3-5 | 10 68 | 75 10 15 07 TRÚNG ĐẦU: 3 | TRÚNG ST: 10 68 | TRÚNG LÔ: 10 15
29-09-2023 3-3 | 65 97 | 57 09 59 05 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 97 | TRÚNG XIÊN 4: 57 09 59 05
28-09-2023 8-7 | 62 78 | 77 22 74 04 TRƯỢT | TRÚNG ST: 62 78X2 | TRÚNG LÔ: 22 04
27-09-2023 4-6 | 61 13 | 71 74 24 18 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 4: 71 74 24 18
26-09-2023 3-6 | 52 50 | 82 48 03 76 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 52 50 | TRÚNG LÔ: 48X2 03X3
25-09-2023 7-9 | 97 20 | 26 51 06 16 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 97 | TRÚNG LÔ: 51 16X2
24-09-2023 7-9 | 20 60 | 02 14 59 71 TRÚNG ĐẦU: 7 | TRÚNG LÔ: 60 | TRÚNG XIÊN 4: 02 14 59 71
23-09-2023 1-2 | 24 13 | 92 98 97 25 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG LÔ: 24 | TRÚNG LÔ: 92X2 97
22-09-2023 1-4 | 13 80 | 24 49 14 50 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG LÔ: 80X2 | TRÚNG LÔ: 49X2 14 50
21-09-2023 6-6 | 51 06 | 91 25 80 94 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 51 | TRÚNG XIÊN 4: 91 25 80X3 94X2
20-09-2023 0-3 | 36 93 | 29 23 75 12 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 36 93 | TRÚNG LÔ: 29 23 75
19-09-2023 2-9 | 62 30 | 28 62 51 65 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRÚNG ST: 62 30 | TRÚNG LÔ: 28 62 65
18-09-2023 0-4 | 67 97 | 38 17 44 06 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG ST: 67 97 | TRÚNG XIÊN 4: 38 17 44 06
17-09-2023 6-5 | 23 32 | 07 50 71 25 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 50 25
16-09-2023 2-3 | 27 80 | 93 94 52 13 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRÚNG LÔ: 80 | TRÚNG LÔ: 93 94 13
15-09-2023 2-0 | 39 61 | 68 77 58 63 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 39 61 | TRÚNG LÔ: 68 77 63