THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ ba, 27-09-2022
26-09-2022 1-2 | 01 95 | 45 95 13 12 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG ST: 01 95 | TRÚNG XIÊN 4: 45 95 13 12
25-09-2022 0-9 | 34 82 | 28 18 67 09 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 34X2 82 | TRÚNG XIÊN 4: 28 18 67 09
24-09-2022 5-4 | 19 81 | 91 08 14 13 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 91 08 13
23-09-2022 3-6 | 00 45 | 11 58 95 94 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 00 | TRÚNG LÔ: 11 95
22-09-2022 7-7 | 65 18 | 66 45 00 78 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 65 | TRÚNG LÔ: 66X2 78
21-09-2022 1-3 | 36 66 | 05 66 08 80 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 36 66 | TRÚNG LÔ: 05 66 80
20-09-2022 2-1 | 29 04 | 17 56 46 18 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG ST: 29 04 | TRÚNG LÔ: 56 46 18
19-09-2022 9-8 | 46 03 | 83 72 33 56 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 46 | TRÚNG LÔ: 72 56
18-09-2022 8-4 | 06 16 | 94 00 25 26 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG LÔ: 16 | TRÚNG LÔ: 94X2 00 26X2
17-09-2022 8-0 | 37 47 | 62 26 15 49 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 47 | TRÚNG LÔ: 26 49
16-09-2022 1-5 | 16 85 | 41 21 47 15 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG LÔ: 16 | TRÚNG XIÊN 4: 41 21 47X2 15
15-09-2022 5-2 | 50 91 | 05 81 86 54 TRÚNG ĐẦU: 5 | TRÚNG LÔ: 50 | TRÚNG LÔ: 05 81 54
14-09-2022 8-1 | 98 93 | 67 92 54 81 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG LÔ: 93 | TRÚNG XIÊN 4: 67 92 54 81
13-09-2022 7-6 | 23 38 | 19 10 67 01 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 38 | TRÚNG LÔ: 10 67 01
12-09-2022 3-8 | 80 55 | 85 88 89 09 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 80 55 | TRÚNG LÔ: 89 09
11-09-2022 3-2 | 72 97 | 34 97 09 49 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 97 | TRÚNG LÔ: 97 09 49X4