THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Chủ nhật, 29-11-2020
28-11-2020 6-6 | 43 56 | 96 10 56 98 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 96X2
27-11-2020 2-6 | 08 81 | 57 74 03 08 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 08 81 | TRÚNG LÔ: 03 08
26-11-2020 7-1 | 44 86 | 56 76 57 15 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG ST: 44 86 | TRÚNG LÔ: 56X2 15
25-11-2020 3-8 | 32 62 | 72 69 61 32 TRÚNG ĐẦU: 3 | TRÚNG LÔ: 32 | TRÚNG XIÊN 4: 72 69 61 32
24-11-2020 6-4 | 74 05 | 65 21 90 35 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG ST: 74 05 | TRÚNG LÔ: 65 90 35
23-11-2020 4-3 | 35 52 | 43 27 98 76 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG LÔ: 52 | TRÚNG XIÊN 4: 43 27 98 76
22-11-2020 9-4 | 07 91 | 73 07 57 91 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRÚNG ST: 07X2 91 | TRÚNG LÔ: 07X2 57 91
21-11-2020 6-0 | 33 48 | 78 87 67 17 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG ST: 33 48X2 | TRÚNG LÔ: 87X2 67 17X2
20-11-2020 8-0 | 53 86 | 19 82 10 12 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 53 86 | TRÚNG LÔ: 10 12X2
19-11-2020 1-7 | 63 04 | 07 63 62 25 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 63 04 | TRÚNG LÔ: 07 63 62
18-11-2020 1-2 | 67 60 | 06 99 64 58 TRƯỢT | TRÚNG ST: 67 60 | TRÚNG XIÊN 4: 06 99 64 58
17-11-2020 9-2 | 84 85 | 50 54 29 27 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRÚNG LÔ: 85 | TRÚNG XIÊN 4: 50 54 29X2 27
16-11-2020 3-0 | 96 99 | 13 29 54 30 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 96 99 | TRÚNG LÔ: 54 30
15-11-2020 1-8 | 68 55 | 30 22 68 19 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 68 | TRÚNG XIÊN 4: 30 22 68 19
14-11-2020 0-8 | 13 82 | 40 46 83 45 TRÚNG ĐẦU: 0 | TRÚNG ST: 13 82 | TRÚNG XIÊN 4: 40 46 83 45
13-11-2020 8-8 | 21 53 | 88 31 83 97 TRÚNG ĐẦU: 8 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 88 31