THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ sáu, 26-02-2021
26-02-2021 0-0 | 79 13 | 33 50 43 37 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 79 | TRÚNG LÔ: 33 43 37
25-02-2021 5-6 | 99 06 | 11 46 47 74 TRÚNG ĐẦU: 5 | TRÚNG ST: 99 06 | TRÚNG LÔ: 11X2 46 74
24-02-2021 1-3 | 16 77 | 39 93 32 61 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG LÔ: 77 | TRÚNG LÔ: 39 93X2 32
23-02-2021 1-0 | 26 81 | 10 08 75 97 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 26 81 | TRÚNG XIÊN 4: 10 08 75 97
22-02-2021 0-8 | 68 24 | 43 29 18 98 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 68 24 | TRÚNG XIÊN 4: 43X2 29 18X2 98
21-02-2021 0-7 | 99 20 | 08 95 71 10 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 20X2 | TRÚNG LÔ: 08X2 95 10
20-02-2021 3-0 | 33 68 | 09 95 38 72 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 33 | TRÚNG LÔ: 09X2
19-02-2021 0-3 | 85 43 | 26 55 36 22 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 85 43 | TRÚNG LÔ: 26 22
18-02-2021 1-0 | 46 29 | 35 29 06 24 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 46 29 | TRÚNG LÔ: 29 06 24
17-02-2021 6-6 | 91 38 | 77 29 17 33 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 38 | TRÚNG LÔ: 77 29 33
16-02-2021 0-1 | 68 53 | 71 51 46 32 TRÚNG ĐẦU: 0 | TRÚNG LÔ: 53 | TRÚNG LÔ: 51 46 32
15-02-2021 8-7 | 91 83 | 66 15 55 96 TRÚNG ĐẦU: 8 | TRÚNG LÔ: 91 | TRÚNG LÔ: 15 55 96
14-02-2021 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
13-02-2021 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
12-02-2021 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
11-02-2021 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ