THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ tư, 21-02-2024
21-02-2024 2-7 | 62 28 | 59 72 31 49 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 28 | TRÚNG LÔ: 72 31 49X2
20-02-2024 0-6 | 16 05 | 21 01 41 15 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 16 05 | TRÚNG LÔ: 21 41 15
19-02-2024 0-1 | 54 16 | 74 95 57 40 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG LÔ: 54 | TRÚNG LÔ: 95 57 40
18-02-2024 0-6 | 51 98 | 18 62 51 78 TRÚNG ĐẦU: 0 | TRÚNG ST: 51 98 | TRÚNG LÔ: 18 62 51
17-02-2024 9-2 | 11 89 | 73 22 18 42 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRÚNG LÔ: 89X2 | TRÚNG LÔ: 73 18 42
16-02-2024 5-3 | 66 98 | 86 35 85 83 TRƯỢT | TRÚNG ST: 66 98X2 | TRÚNG LÔ: 35X2 83
15-02-2024 3-1 | 62 51 | 33 14 52 64 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG ST: 62 51 | TRÚNG LÔ: 33 14 52
14-02-2024 7-0 | 40 73 | 26 54 66 74 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 40X2 | TRÚNG LÔ: 26 54 74X3
13-02-2024 0-0 | 02 44 | 31 77 90 23 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 02 44 | TRÚNG LÔ: 31 77 23
12-02-2024 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
11-02-2024 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
10-02-2024 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
09-02-2024 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
08-02-2024 5-0 | 42 31 | 03 97 52 76 TRÚNG ĐẦU: 5 | TRÚNG ST: 42 31 | TRÚNG XIÊN 4: 03 97 52 76
07-02-2024 8-7 | 06 89 | 69 96 07 05 TRÚNG ĐẦU: 8 | TRÚNG ST: 06 89 | TRÚNG LÔ: 69 96 05X2
06-02-2024 6-6 | 11 06 | 90 86 47 52 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG ST: 11 06 | TRÚNG LÔ: 90 86 52