NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Chủ nhật, 01-10-2023
30-09-2023 1-7 TRÚNG ĐUÔI: 7
29-09-2023 4-3 TRÚNG ĐẦU: 4
28-09-2023 8-6 TRƯỢT
27-09-2023 3-9 TRƯỢT
26-09-2023 1-6 TRÚNG ĐUÔI: 6
25-09-2023 7-9 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 9
24-09-2023 7-8 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 8
23-09-2023 2-3 TRÚNG ĐẦU: 2
22-09-2023 1-3 TRÚNG ĐẦU: 1
21-09-2023 6-4 TRÚNG ĐẦU: 6
20-09-2023 0-6 TRÚNG ĐẦU: 0
19-09-2023 2-3 TRÚNG ĐẦU: 2
18-09-2023 0-4 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 4
17-09-2023 6-4 TRÚNG ĐẦU: 6