NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 01-10-2023
30-09-2023 47 | 37 TRƯỢT | TRÚNG BT: 37
29-09-2023 44 | 19 TRÚNG ĐỀ: 44 | TRÚNG BT: 19
28-09-2023 99 | 48 TRƯỢT | TRÚNG BT: 48
27-09-2023 47 | 85 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRÚNG BT: 85
26-09-2023 26 | 48 TRƯỢT | TRÚNG BT: 48X2
25-09-2023 78 | 56 TRƯỢT | TRÚNG BT: 56
24-09-2023 78 | 19 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRÚNG BT: 19
23-09-2023 22 | 13 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRƯỢT
22-09-2023 14 | 31 TRÚNG ĐỀ: 14 | TRÚNG BT: 31
21-09-2023 66 | 91 TRÚNG ĐỀ: 66X2 | TRÚNG BT: 91
20-09-2023 23 | 64 TRÚNG LÔ: 23 | TRÚNG BT: 64
19-09-2023 28 | 52 TRÚNG LÔ: 28 | TRÚNG BT: 52
18-09-2023 02 | 39 TRƯỢT | TRƯỢT
17-09-2023 85 | 19 TRÚNG LÔ: 85 | TRÚNG BT: 19