NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ ba, 27-09-2022
26-09-2022 87 | 44 61 TRÚNG SL: 87X2 | TRÚNG LÔ: 61
25-09-2022 34 | 81 09 TRÚNG SL: 34X2 | TRÚNG XIÊN 2: 81 09
24-09-2022 68 | 24 40 TRÚNG SL: 68X2 | TRÚNG LÔ: 40X2
23-09-2022 43 | 25 57 TRƯỢT | TRƯỢT
22-09-2022 29 | 68 75 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 75
21-09-2022 53 | 16 36 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 16 36
20-09-2022 09 | 65 64 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 65 64
19-09-2022 08 | 39 72 TRÚNG SL: 08X2 | TRÚNG XIÊN 2: 39X2 72
18-09-2022 07 | 41 07 TRÚNG SL: 07X2 | TRÚNG XIÊN 2: 41 07X2
17-09-2022 82 | 65 50 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 65 50
16-09-2022 47 | 76 89 TRÚNG SL: 47X2 | TRÚNG LÔ: 89
15-09-2022 21 | 28 69 TRÚNG SL: 21X2 | TRÚNG LÔ: 69
14-09-2022 03 | 43 49 TRÚNG SL: 03X2 | TRÚNG LÔ: 49
13-09-2022 97 | 52 17 TRÚNG SL: 97X2 | TRÚNG XIÊN 2: 52 17