NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ năm, 28-01-2021
27-01-2021 43 | 39 06 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 06
26-01-2021 18 | 76 81 TRÚNG SL: 18 | TRÚNG XIÊN 2: 76 81
25-01-2021 82 | 27 89 TRƯỢT | TRƯỢT
24-01-2021 37 | 01 82 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 01
23-01-2021 11 | 47 28 TRÚNG SL: 11X2 | TRÚNG LÔ: 28
22-01-2021 56 | 64 26 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 64 26
21-01-2021 23 | 44 32 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 44
20-01-2021 71 | 33 70 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 33 70X2
19-01-2021 49 | 77 19 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 77 19
18-01-2021 48 | 48 59 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 59
17-01-2021 63 | 63 02 TRÚNG SL: 63 | TRÚNG XIÊN 2: 63 02
16-01-2021 08 | 60 65 TRÚNG SL: 08X2 | TRÚNG LÔ: 60
15-01-2021 38 | 23 80 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 80
14-01-2021 95 | 10 95 TRÚNG SL: 95X2 | TRÚNG XIÊN 2: 10X2 95X2