NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 01-10-2023
30-09-2023 12 TRÚNG SVIP BT: 12
29-09-2023 89 TRÚNG SVIP BT: 89X2
28-09-2023 69 TRÚNG SVIP BT: 69
27-09-2023 28 TRÚNG SVIP BT: 28
26-09-2023 80 TRÚNG SVIP BT: 80
25-09-2023 14 TRÚNG SVIP BT: 14
24-09-2023 71 TRÚNG SVIP BT: 71
23-09-2023 24 TRÚNG SVIP BT: 24
22-09-2023 41 TRÚNG SVIP BT: 41
21-09-2023 21 TRÚNG SVIP BT: 21
20-09-2023 33 TRÚNG SVIP BT: 33
19-09-2023 28 TRÚNG SVIP BT: 28
18-09-2023 45 TRƯỢT
17-09-2023 98 TRÚNG SVIP BT: 98