NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 01-10-2023
30-09-2023 79 TRÚNG SVIP SL: 79X2
29-09-2023 33 TRÚNG SVIP SL: 33X2
28-09-2023 78 TRÚNG SVIP SL: 78X2
27-09-2023 21 TRÚNG SVIP SL: 21X2
26-09-2023 03 TRÚNG SVIP SL: 03X3
25-09-2023 05 TRÚNG SVIP SL: 05X3
24-09-2023 05 TRÚNG SVIP SL: 05X2
23-09-2023 75 TRÚNG SVIP SL: 75X2
22-09-2023 07 TRÚNG SVIP SL: 07X2
21-09-2023 94 TRÚNG SVIP SL: 94X2
20-09-2023 36 TRÚNG SVIP SL: 36
19-09-2023 12 TRÚNG SVIP SL: 12X2
18-09-2023 23 TRÚNG SVIP SL: 23X2
17-09-2023 65 TRÚNG SVIP SL: 65