NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 27-09-2022
26-09-2022 86 TRƯỢT
25-09-2022 76 TRƯỢT
24-09-2022 61 TRƯỢT
23-09-2022 76 TRÚNG SVIP SL: 76
22-09-2022 64 TRƯỢT
21-09-2022 40 TRÚNG SVIP SL: 40
20-09-2022 00 TRƯỢT
19-09-2022 24 TRÚNG SVIP SL: 24
18-09-2022 07 TRÚNG SVIP SL: 07X2
17-09-2022 08 TRƯỢT
16-09-2022 52 TRƯỢT
15-09-2022 04 TRÚNG SVIP SL: 04
14-09-2022 55 TRÚNG SVIP SL: 55X2
13-09-2022 36 TRÚNG SVIP SL: 36